ข้อมูลหลัก
ข้อมูลสารสนเทศ
เกษตรร้อยเอ็ดห่วงใยช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย
วันนี้นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะ ลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัย ในเขตพื้นที่บ้านคุยโพธิ์ บ้านปากปลาค้าว ตำบลดอนโอง บ้านคุยจั่น บ้านปากบุ่ง ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
Banner หน่วยงานในจังหวัด
โดยมีนายเรืองศักดิ์ ถนอมสิทธิ์ เกษตรอำเภอโพธิ์ชัย และผู้นำชุมชน นำลงพื้นที่และให้ข้อมูลสถานการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่ดังกล่าว พร้อมนี้ ได้มอบถุงยังชีพธารน้ำใจเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน เป็นขวัญและกำลังใจแก่พี่น้องเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ด้วยรักและห่วงใยจากใจชาวเกษตรร้อยเอ็ด
ที่ปรึกษา : นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด / นายยงยุทธ ศรีนวล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต / นายสมจิตร์ คำสี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช / / นางสาวรตี เหงาจิ้น หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / นางประมวล ทบคลัง หัวหน้าผ่ายบริหารทั่วไป จัดทำโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ติดต่อเรา : สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแจ้งสนิท ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัสบุรี จังหวัดร้อยเ็ด 45170 โทร.0-4356-9004,0-4352-7529 โทรสาร 0-4356-9532 E-mail: roiet@doae.go.th
copyright 2019,Roiet Provincial Agricultural Extension office rights reserved