ข้อมูลหลัก
ปฎิทินการปฏิบัติงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด สำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ สำนักงานเกษตรอำเภอธวัชบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย
สำนักงานเกษตรอำเภอเมยวดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสรวง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมรัตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมไพร สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฮี สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทราย สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเสลภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสมเด็จ สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอจังหาร สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง
ร้อยเอ็ดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ เสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อ่านเพิ่มคลิก ร้อยเอ็ดขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบายสำคัญด้านการเกษตรของจังหวัด 16 ธันวาคม 2562) นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 6/2562 อ่านเพิ่มคลิก
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายสมจิตร์ คำสี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เป็นประธานเปิดการจัดเวทีสร้างเครือข่าย ศดปช.ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (กิจกรรมพัฒนาศูนย์เครือข่าย) อ่านเพิ่มคลิก
ข้อมูลสารสนเทศ จังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 12ธันวาคม2562นายประยงค์ภูดินทรายเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรม อ่านเพิ่มคลิก
Banner หน่วยงานในจังหวัด
“เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดส่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เข้าอบรมการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง” วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2563 อ่านเพิ่มคลิก 14 พฤศจิกายน 2562เวลา 07.00 น. นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 ณ หอประชุมกลาง(ชั้น 2) วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มคลิก
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ครั้งที่ 10/2562 ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยมีนายเลิศบุศ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มคลิก
เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกันทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าศรีพัฒนาราม ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มคลิก
 Banner ส่วนกลาง
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : หนูนา 7 ตุลาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : ข้าว (โรคไหม้) 7 ตุลาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : เฝ้าระวังหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ 7 ตุลาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : โรคใบด่างมันสําปะหลัง 27 สิงหาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : ข้าว (โรคไหม้) 27 สิงหาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : หนอนกออ้อย 15 สิงหาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : หนอนกระทูขาวโพดลายจุด 15 สิงหาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : หนอนกระทู้กล้า 15 สิงหาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : หนอนกออ้อย 12 กรกฎาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : โรคใบขาว 12 กรกฎาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : มันสําปะหลัง (เพลี้ยแป้ง) 12 กรกฎาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : มันสําปะหลัง (ไรแดง) 12 กรกฎาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : เฝ้าระวังหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ 21 มิถุนายน 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : โรคใบด่างมันสําปะหลัง 21 มิถุนายน 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 14 มิถุนายน 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : หนอนกระทู้กล้า 14 มิถุนายน 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : ข้าว (โรคไหม้) 14 มิถุนายน 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : เพลี้ยไฟ 14 มิถุนายน 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : มันสําปะหลัง / เพลี้ยหอยเกล็ด 29 พฤษภาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 15 พฤษภาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : ข้าว (โรคไหม้) 15 พฤษภาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : อ้อย (ด้วงหนวดยาว) 15 พฤษภาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : ข้าวรอบที่ 2 และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 5 เมษายน 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : หนอนกออ้อย 5 เมษายน 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : โรคใบขาว 5 เมษายน 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : มันสําปะหลัง (ไรแดง) 5 เมษายน 2562 อ่านต่อ
รายงานงบทดลองประจำ เดือนกันยายน 2562 (21 ตุลาคม 2562 ) อ่านเพิ่มคลิก
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร ด้วยวิธีอิเล็กทรอนักส์(e-bidding) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรทางเลือกฯ ปี 23562 (1 กรกฎาคม 2562) อ่านเพิ่มคลิก ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ในการจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือก กิจกรรมจัดทำแปลงเกษตรทางเลือกและจุดสาธิตฟาร์มชุมชน (26 มิถุนายน 2562) อ่านเพิ่มคลิก ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ในการจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (29 พฤษภาคม 2562) อ่านเพิ่มคลิก ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบน้ำในจุดสาธิตฟาร์มชุมชน โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรทางเลือกฯ ปี2562 (29 พฤษภาคม 2562) อ่านเพิ่มคลิก ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศราคาซื้อวัสดุการเกษตรด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (31 พฤษภาคม 2562) อ่านเพิ่มคลิก ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบน้ำในจุดสาธิตฟาร์มชุมชน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรทางเลือกฯ ปี 23562(31 พฤษภาคม 2562) อ่านเพิ่มคลิก
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
สำรวย บางสร้อย ผู้พลิกฟื้นผืนนาทุ่งกุลา(เกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นา สวนผสมระดับประเทศปี61)
ร้อยเอ็ดสร้างสรรค์ศิลปะบนนาข้าวเนื่องในโอกาสมหา มงคลพระราชพิธีบรมราชา ภิเษก
DOAE FARMBOOK APPLICATION "สมุดทะเบียนเกษตรดิจิทัล"
วิธิพ่นสารกำจัดวัชพืช พาราควอตและไกลโฟเซต
วีดัทัศน์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
โรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง CMD ความยาว 2 45 นาที HQ
รอบรู้ รอบด้าน การเกษตร : DOAE Farmbook สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล
โรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง CMD ความยาว 7 8 นาที HQ
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด
วิธิพ่นสารกำจัดวัชพืช พาราควอตและไกลโฟเซต
วิธีการใช้สารกำจัดแมลงคลอร์ไพริฟอสอย่างถูกต้องและปลอดภัย
มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส
รายการ " เกษตรร้อยเอ็ดพบประชาชน" วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562
รายการ " เกษตรร้อยเอ็ดพบประชาชน" วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562
รายการ " เกษตรร้อยเอ็ดพบประชาชน" วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562
รายการ " เกษตรร้อยเอ็ดพบประชาชน" วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562
ที่ปรึกษา : นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด / นายยงยุทธ ศรีนวล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต / นายสมจิตร์ คำสี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช / / นางสาวรตี เหงาจิ้น หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / นางประมวล ทบคลัง หัวหน้าผ่ายบริหารทั่วไป จัดทำโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ติดต่อเรา : สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแจ้งสนิท ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเ็ด 45170 โทร.0-4356-9004,0-4352-7529 โทรสาร 0-4356-9532 E-mail: roiet@doae.go.th
copyright 2019,Roiet Provincial Agricultural Extension office rights reserved