ข้อมูลหลัก
ปฎิทินการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสารสนเทศ
Banner หน่วยงานในจังหวัด
เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
วสช.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่างาม เพิ่มเติมคลิก...
วสช.ผลิตแป้งข้าวหอมมะลิ105 เพิ่มเติมคลิก...
วสช.เกาะแก้วฟาร์ม เพิ่มเติมคลิก...
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564
เกษตรร้อยเอ็ดขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรของจังหวัด
จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลัง
เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 3/2564
 Banner ส่วนกลาง
รายงานงบทดลองประจำ เดือนกันยายน 2564 (30 กันยายน 2564) อ่านเพิ่มคลิก
รายงานงบทดลองประจำ เดือนกันยายน 2563 (29 ตุลาคม 2563 ) อ่านเพิ่มคลิก
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสงพร้อมระบบให้น้ำ หมู่ 12 ตำบลปอภาร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(27 พฤษภาคม 2564) รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสงพร้อมระบบให้น้ำ หมู่ 2 ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(27 พฤษภาคม 2564) รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสงพร้อมระบบให้น้ำ หมู่ 6 ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(27 พฤษภาคม 2564) รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสงพร้อมระบบให้น้ำ หมู่ 12 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(27 พฤษภาคม 2564) รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสงพร้อมระบบให้น้ำ หมู่ 5 ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(27 พฤษภาคม 2564) รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสงพร้อมระบบให้น้ำ หมู่ 12 ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(27 พฤษภาคม 2564) รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสงพร้อมระบบให้น้ำ หมู่ 7 ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(27 พฤษภาคม 2564) รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสงพร้อมระบบให้น้ำ หมู่ 12 ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(27 พฤษภาคม 2564) รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสงพร้อมระบบให้น้ำ หมู่ 5 ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(27 พฤษภาคม 2564) รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสงพร้อมระบบให้น้ำ หมู่ 12 ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(18 พฤษภาคา 2564) รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสงพร้อมระบบให้น้ำ หมู่ 11 ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (18 พฤษภาคา 2564) รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสงพร้อมระบบให้น้ำ หมู่ 8 ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(18 พฤษภาคา 2564) รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสงพร้อมระบบให้น้ำ หมู่ 7 ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (18 พฤษภาคา 2564) รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสงพร้อมระบบให้น้ำ หมู่ 12ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (18 พฤษภาคา 2564) รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสงพร้อมระบบให้น้ำ หมู่ 5 ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(18 พฤษภาคา 2564) รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสงพร้อมระบบให้น้ำ หมู่ 5 ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(18 พฤษภาคา 2564) รายละเอียดเพิ่มเติม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการผลิตพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกถลาร้องไห้ และในพื้นที่ฯ (18 พฤษภาคา 2564) รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสงพร้อมระบบให้น้ำ หมู่ 6 ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(12 พฤษภาคา 2564) รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสงพร้อมระบบให้น้ำ หมู่ 12 ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(12พฤษภาคา 2564) รายละเอียดเพิ่มเติม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร หัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ (1 เมษายน 2564) รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
ขั้นตอนการใช้ FARMBOOK ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
สำรวย บางสร้อย ผู้พลิกฟื้นผืนนาทุ่งกุลา(เกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นา สวนผสมระดับประเทศปี61)
ร้อยเอ็ดสร้างสรรค์ศิลปะบนนาข้าวเนื่องในโอกาสมหา มงคลพระราชพิธีบรมราชา ภิเษก
DOAE FARMBOOK APPLICATION "สมุดทะเบียนเกษตรดิจิทัล"
วิธิพ่นสารกำจัดวัชพืช พาราควอตและไกลโฟเซต
วีดัทัศน์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
โรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง CMD ความยาว 2 45 นาที HQ
รอบรู้ รอบด้าน การเกษตร : DOAE Farmbook สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล
โรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง CMD ความยาว 7 8 นาที HQ
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด
วิธิพ่นสารกำจัดวัชพืช พาราควอตและไกลโฟเซต
วิธีการใช้สารกำจัดแมลงคลอร์ไพริฟอสอย่างถูกต้องและปลอดภัย
มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส
ที่ปรึกษา : นายสมจิตร์ คำสี เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด / นายยงยุทธ ศรีนวล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต / นางสาวรตี เหงาจิ้น หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / /นางสาวยวงเพชร อิฐรัตน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร/ นางประมวล ทบคลัง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป จัดทำโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ติดต่อเรา : สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแจ้งสนิท ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเ็ด 45170 โทร.0-4356-9004 โทรสาร 0-4356-9532 E-mail: roiet@doae.go.th copyright 2020,Roiet Provincial Agricultural Extension office rights reserved