ข้อมูลหลัก
ปฎิทินการปฏิบัติงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดและทรายทับถมพื้นที่การเกษตร วันที่(6 ตุลาคม 2562) นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางร่วมกับคณะ โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มคลิก วันนี้ (10 กันยายน 2562) นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานรณรงค์เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มคลิก
ข้อมูลสารสนเทศ
เกษตรร้อยเอ็ดห่วงใย ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 10 กันยายน 2562 นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะ ลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัย ในเขตพื้นที่บ้านคุยโพธิ์ บ้านปากปลาค้าว ตำบลดอนโอง บ้านคุยจั่น บ้านปากบุ่ง ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มคลิก
Banner หน่วยงานในจังหวัด
วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่มอบสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่เกิดจากพายุโพดุล อ่านเพิ่มคลิก "กรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่" วันที่ 4 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าพบ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ อ่านเพิ่มคลิก
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด รวมพลังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด กว่า 200 คน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีชุมชนลงแขกปักดำนา สร้างสรรค์ศิลปะบนนาข้าว สร้างสัญลักษณ์ Rice code เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อ่านเพิ่มคลิก 12 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น. นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562อ่านเพิ่มคลิก จังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 อ่านเพิ่มคลิก
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" เพื่อร่วมกันทำความสะอาด พัฒนาสภาพแวดล้อมของสำนักงาน อ่านเพิ่มคลิก  Banner ส่วนกลาง
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : หนูนา 7 ตุลาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : ข้าว (โรคไหม้) 7 ตุลาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : เฝ้าระวังหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ 7 ตุลาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : โรคใบด่างมันสําปะหลัง 27 สิงหาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : ข้าว (โรคไหม้) 27 สิงหาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : หนอนกออ้อย 15 สิงหาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : หนอนกระทูขาวโพดลายจุด 15 สิงหาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : หนอนกระทู้กล้า 15 สิงหาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : หนอนกออ้อย 12 กรกฎาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : โรคใบขาว 12 กรกฎาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : มันสําปะหลัง (เพลี้ยแป้ง) 12 กรกฎาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : มันสําปะหลัง (ไรแดง) 12 กรกฎาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : เฝ้าระวังหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ 21 มิถุนายน 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : โรคใบด่างมันสําปะหลัง 21 มิถุนายน 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 14 มิถุนายน 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : หนอนกระทู้กล้า 14 มิถุนายน 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : ข้าว (โรคไหม้) 14 มิถุนายน 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : เพลี้ยไฟ 14 มิถุนายน 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : มันสําปะหลัง / เพลี้ยหอยเกล็ด 29 พฤษภาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 15 พฤษภาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : ข้าว (โรคไหม้) 15 พฤษภาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : อ้อย (ด้วงหนวดยาว) 15 พฤษภาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : ข้าวรอบที่ 2 และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 5 เมษายน 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : หนอนกออ้อย 5 เมษายน 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : โรคใบขาว 5 เมษายน 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : มันสําปะหลัง (ไรแดง) 5 เมษายน 2562 อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร ด้วยวิธีอิเล็กทรอนักส์(e-bidding) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรทางเลือกฯ ปี 23562 (1 กรกฎาคม 2562) อ่านเพิ่มคลิก ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ในการจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือก กิจกรรมจัดทำแปลงเกษตรทางเลือกและจุดสาธิตฟาร์มชุมชน (26 มิถุนายน 2562) อ่านเพิ่มคลิก ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ในการจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (29 พฤษภาคม 2562) อ่านเพิ่มคลิก ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบน้ำในจุดสาธิตฟาร์มชุมชน โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรทางเลือกฯ ปี2562 (29 พฤษภาคม 2562) อ่านเพิ่มคลิก ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศราคาซื้อวัสดุการเกษตรด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (31 พฤษภาคม 2562) อ่านเพิ่มคลิก ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบน้ำในจุดสาธิตฟาร์มชุมชน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรทางเลือกฯ ปี 23562 (31 พฤษภาคม 2562) อ่านเพิ่มคลิก รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
สำรวย บางสร้อย ผู้พลิกฟื้นผืนนาทุ่งกุลา(เกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นา สวนผสมระดับประเทศปี61)
ร้อยเอ็ดสร้างสรรค์ศิลปะบนนาข้าวเนื่องในโอกาสมหา มงคลพระราชพิธีบรมราชา ภิเษก
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด
DOAE FARMBOOK APPLICATION "สมุดทะเบียนเกษตรดิจิทัล"
วิธิพ่นสารกำจัดวัชพืช พาราควอตและไกลโฟเซต
วิธีการใช้สารกำจัดแมลงคลอร์ไพริฟอสอย่างถูกต้องและปลอดภัย
วีดัทัศน์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
โรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง CMD ความยาว 2 45 นาที HQ
วิธิพ่นสารกำจัดวัชพืช พาราควอตและไกลโฟเซต
รอบรู้ รอบด้าน การเกษตร : DOAE Farmbook สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล
โรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง CMD ความยาว 7 8 นาที HQ
มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส
ที่ปรึกษา : นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด / นายยงยุทธ ศรีนวล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต / นายสมจิตร์ คำสี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช / / นางสาวรตี เหงาจิ้น หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / นางประมวล ทบคลัง หัวหน้าผ่ายบริหารทั่วไป จัดทำโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ติดต่อเรา : สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแจ้งสนิท ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัสบุรี จังหวัดร้อยเ็ด 45170 โทร.0-4356-9004,0-4352-7529 โทรสาร 0-4356-9532 E-mail: roiet@doae.go.th
copyright 2019,Roiet Provincial Agricultural Extension office rights reserved